PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Taal Trainingen Twente kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Taal Trainingen Twente, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Taal Trainingen Twente verstrekt. Taal Trainingen Twente kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM TAAL TRAININGEN TWENTE GEGEVENS NODIG HEEFT

Taal Trainingen Twente verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Taal Trainingen Twente geeft de contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) door aan de taaldocent(en).

HOE LANG TAAL TRAININGEN TWENTE GEGEVENS BEWAART

Taal Trainingen Twente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Taal Trainingen Twente verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Taal Trainingen Twente worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Taal Trainingen Twente gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Taal Trainingen Twente maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Taal Trainingen Twente bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het geanonimiseerde adres van uw computer (IP-adres zonder de laatste vier cijfers), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Taal Trainingen Twente te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Taal Trainingen Twente heeft hier geen invloed op.

Taal Trainingen Twente heeft Google geen toestemming gegeven om via Taal Trainingen Twente verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Taal Trainingen Twente. Taal Trainingen Twente zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Taal Trainingen Twente neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Taal Trainingen Twente maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Taal Trainingen Twente verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Taal Trainingen Twente op via admin@www.taaltrainingentwente.nl.