Cursus Nederlands / NT2Taalcursus Nederlands

Ook als Nederlands uw moedertaal is, komt het regelmatig voor dat de d’s en t’s problemen geven.
Wanneer schrijf je gebeurt en wanneer gebeurd?

Of vindt u het moeilijk om officiële of zakelijke brieven te schrijven? Soms roept de zinsbouw, interpunctie en spelling vragen op. Vooral nu er veel e-mailverkeer is en er meestal snel moet worden gereageerd, wilt u niet te veel tijd kwijt zijn aan het nadenken over bijv. de spelling.
Daarom bieden wij voor specifieke vragen op grammaticagebied korte cursussen aan. We hebben in de loop der tijd al meerdere secretaresses, bedrijfsleiders, managers geholpen deze vaardigheden op peil te brengen.

Woont of werkt u nog niet zo lang in Nederland, maar wilt u wel graag Nederlands leren?  Bij ons kunt u een taalcursus Nederlands volgen vanaf het beginnersniveau (A0). U leert in uw eigen tempo de taal voor dagelijks gebruik. Hebt u de taal nodig voor uw werk, dan zorgen wij voor een passende cursus.
Tijdens een gratis kennismakingsgesprek bespreken we uw wensen en stellen uw niveau vast. Wij hebben veel ervaring in het geven van cursussen aan niet-Nederlanders. Zowel aan inburgeraars, expats, werknemers in het bedrijfsleven, enz. Voor elk niveau kunnen wij cursussen aanbieden.

Daarnaast komt het vaak voor dat cursisten al op een bepaald niveau de taal beheersen, maar toch extra oefening nodig hebben. Te denken valt dan aan spreekvaardigheid, begrijpen van instructies, uitspraaktraining, uitbreiding van de woordenschat.
In een vrijblijvend intakegesprek stellen wij het beginniveau vast en bespreken aan de hand daarvan de inhoud van de cursus. Wij leiden ook cursisten op die Staatsexamen 1 of 2 willen doen.

Cursus aanbod Nederlands:

  • Beginnerscursus Nederlands vanaf niveau A0 tot A2.
  • Gevorderdencursus Nederlands vanaf niveau A2 tot C1.
  • Examentraining Nederlands/ NT2 (voor inburgeringskandidaten).
  • Examentraining voor Staatsexamen niveau 1 en 2.
  • Incompany training.
  • Cursus Nederlands op de werkvloer.
  • Cursus zakelijk schrijven.
  • Specifieke cursussen gericht op bijv. grammatica, spreekvaardigheid, communiceren of uitbreiding van de woordenschat.
  • Bijlessen voor scholieren, remedial teaching. laaggeletterdheid.

Neem direct contact op met één van de taaldocenten of vraag via ons formulier een gratis kennismakingsgesprek aan!

You live or work in the Netherlands and you would like to learn Dutch? We offer Dutch courses on all levels, starting with level A0 (no previous knowledge is required). At your own speed you can study every-day Dutch. If you need the Dutch language for your work, we will provide the right course for you. During an intake interview we discuss your wishes and check your knowledge.

We have a lot of experience in teaching Dutch to foreigners – immigrants, expats, employees in multinational companies etc. We can offer courses for each level.
Sometimes students can already speak and write Dutch on a certain level, but need more practice. They might want to understand instructions, improve their speaking skills, pronunciation, vocabulary etc. In a non-committal intake interview we test your knowledge and then discuss the contents of the course.

We also train students who want to do the NT2 state exam programme 1 or 2.

Vraag een kennismakingsgesprek aan!