Cursus Nederlands / NT2Taalcursus Nederlands

English version

Ook als Nederlands uw moedertaal is, komt het regelmatig voor dat de d’s en t’s problemen geven.
Wanneer schrijf je gebeurt en wanneer gebeurd?

Of vindt u het moeilijk om officiële of zakelijke brieven te schrijven? Soms roept de zinsbouw, interpunctie en spelling vragen op. Vooral nu er veel e-mailverkeer is en er meestal snel moet worden gereageerd, wilt u niet te veel tijd kwijt zijn aan het nadenken over bijv. de spelling.
Daarom bieden wij voor specifieke vragen op grammaticagebied korte cursussen aan. We hebben in de loop der tijd al meerdere secretaresses, bedrijfsleiders, managers geholpen deze vaardigheden op peil te brengen.

Nederlands als tweede taal NT2

Woont of werkt u nog niet zo lang in Nederland, maar wilt u wel graag Nederlands leren?  Bij ons kunt u een taalcursus Nederlands volgen vanaf het beginnersniveau (A0). U leert in uw eigen tempo de taal voor dagelijks gebruik. Hebt u de taal nodig voor uw werk, dan zorgen wij voor een passende cursus.

Tijdens een gratis kennismakingsgesprek bespreken we uw wensen en stellen uw niveau vast. Wij hebben veel ervaring in het geven van cursussen aan niet-Nederlanders. Zowel aan inburgeraars, expats, werknemers in het bedrijfsleven, enz. Voor elk niveau kunnen wij cursussen aanbieden.

Daarnaast komt het vaak voor dat cursisten al op een bepaald niveau de taal beheersen, maar toch extra oefening nodig hebben. Te denken valt dan aan spreekvaardigheid, begrijpen van instructies, uitspraaktraining, uitbreiding van de woordenschat.
In een vrijblijvend intakegesprek stellen wij het beginniveau vast en bespreken aan de hand daarvan de inhoud van de cursus. Wij leiden ook cursisten op die Staatsexamen 1 of 2 willen doen.

Cursus aanbod Nederlands:

Neem direct contact op met één van de taaldocenten of vraag via ons formulier een gratis kennismakingsgesprek aan!

  • Beginnerscursus Nederlands vanaf niveau A0 tot A2.
  • Gevorderdencursus Nederlands vanaf niveau A2 tot C1.
  • Examentraining Nederlands/ NT2 (voor inburgeringskandidaten).
  • Examentraining voor Staatsexamen niveau 1 en 2.
  • Incompany training.
  • Cursus Nederlands op de werkvloer.
  • Cursus zakelijk schrijven.
  • Specifieke cursussen gericht op bijv. grammatica, spreekvaardigheid, communiceren of uitbreiding van de woordenschat.
  • Bijlessen voor scholieren, remedial teaching. laaggeletterdheid.