In september gaat de voorbereidingscursus “IELTS Academic” van start. IELTS staat voor “International English Language Testing System”, en het certificaat wordt door universiteiten en werkgevers in veel verschillende landen erkend. Het is een “multi-level exam”, wat betekent dat één test op meerdere niveaus toetst. De meeste universiteiten en hogescholen eisen een score van 6 of 6.5 (CEF niveau B2 – C1).

Deze cursus is voor mensen die een Engelstalige studie aan een universiteit of hogeschool willen volgen. In kleine groepen oefent u het academisch taalgebruik en traint de vier vaardigheden Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven, zodat u een hogere IELTS-score kunt bereiken. Ook werken wij met proefexamens zodat u vertrouwd raakt met de manier van toetsen en weet waar u op moet letten.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie ontvangen over deze cursus? Neem dan contact met Petra Scheltinga op via e-mail info@petra-scheltinga.nl of telefoon 053-4360503.

 

 

[divider scroll_text=” English Version“]

New language course:  Preparation for IELTS Academic

In September we are going to start with the preparation course for IELTS Academic.  IELTS is short for “International English Language Testing System”, and the certificate is accepted by universities and employers in many different countries.  It is a “multi-level exam”, which means that different levels are tested in one single exam.  Most universities and colleges of applies sciences require a score of 6 or 6.5 (CEF level B2 – C1).

This course is for people who want to enrol for a course (e.g. master) in English at a university.  In small groups we practise the academic use of English and train the four skills Reading, Listening, Speaking and Writing so that you can achieve a higher band score.  We will also work with practise tests so that you get used to the way of testing and know what things you should focus on.

More information?  

Would you like to receive further information about the course?  Please contact Petra Sheltinga via e-mail info@petra-scheltinga.nl or telephone +31-53-4360503.